Poslednji broj: Godina VIII, br. 2-3, 2017

O časopisu

"Pravno-Ekonomski Pogledi" je elektronski (on-line) naučno-stručni časopis iz oblasti prava, ekonomije i srodnih društvenih nauka.

Časopis "Pravno-Ekonomski Pogledi" objavljuje naučne i stručne članke iz oblasti ekonomije, prava i srodnih društvenih nauka, osvrte i prikaze naučnih i stručnih knjiga, izabrane seminarske radove, prezentacije, izlaganja na naučnim i stručnim skupovima, prikaze domaće i strane stručne literature, kao i druge priloge iz ovih oblasti.

Časopis "Pravno-Ekonomski Pogledi" se objavljuje tri puta godišnje u elektronskom obliku na Internet adresi www.pepogledi.org

Pojedini brojevi "Pravno-Ekonomskih Pogleda" sadrže sledeće odeljke:
  1. Članci (naučni i stručni)
  2. Naučno-stručna izlaganja na konferencijama
  3. Prilozi (kritike, polemike, diskusioni prilozi)
  4. Seminarski radovi
  5. Prikazi knjiga

Za radove koji će se objavljivati u odeljku za članke, postoji zahtev da ih za objavljivanje mora preporučiti recenzent. Recenzent je nezavisni stručnjak iz materije na koju se odnosi članak. Ovaj stručnjak se moli da pročita rad i obezbedi evaluaciju koja pokazuje da je članak vredan objavljivanja u časopisu. Prihvatanja rada podrazumeva odluku od strane rukovodećeg urednika, uz konsultaciju sa uredništvom, da se podneti rad može objaviti u nekom od odeljaka časopisa.

Časopis "Pravno-Ekonomski Pogledi" je uređen u skladu sa Aktom o uređivanju naučnih časopisa Ministra za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije od 9.07.2009. godine.